nie korzystasz, nie płacisz
brak odsetek w pierwszym roku korzystania
limit do 3000 zł
Karta

Twój wniosek o kartę został przyjęty

Przelew standardowy

W celu weryfikacji prosimy o przelew 1 grosza z własnego konta osobistego.
Tytuł przelewu
Akceptuje warunki umowy Cardina
Numer konta
68 1090 1056 0000 0001 3739 5344
Dane odbiorcy
Cardina Sp. z o.o.