Ujawnienie informacji o wywiązaniu się się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych Biurom Informacji Gospodarczej

Upoważniam Cardina sp. z o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 u.i.g. udzielam Cardina sp. z o.o. zgody na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 172726), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.(KRS: 0000182408), Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S. A. (KRS: 0000169851)  oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (KRS: 201192) informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Cardina sp. z o.o.