Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Cardina sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci wiadomości SMS na podane przeze mnie dane kontaktowe a także na używanie przez Cardina sp. z o. o. dla celów marketingu bezpośredniego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.