Czym się różni BIK od BIG?

Czym się różni BIK od BIG?

Porady
17 Listopada 2022
Udostępnij

Niektóre banki czy instytucje pożyczkowe będą chciały sprawdzić Twoją historię w bazach danych BIK i BIG. Na ich podstawie wydawana będzie decyzja np. o udzieleniu Ci kredytu bądź jego odmowie. Wnioskując o kredyt, musisz wyrazić na to zgodę. Jednak jakie dane będą brane pod uwagę? Czym właściwie różni się BIG od BIK?

Co to jest BIK?

Przez wielu klientów indywidualnych i firm BIK jest o wiele bardziej rozpoznawalną instytucją. Wielokrotnie mówi się o negatywnych lub pozytywnych wpisach w BIK, które budują Twoją historię kredytową. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która zbiera i przechowuje informacje o wszystkich klientach, którzy wzięli kredyt, zrobili zakupy na raty czy wzięli pożyczki w instytucjach pozabankowych.

Czy działalność tej instytucji jest legalna? Jak najbardziej. Jej działalność regulują odpowiednie rozporządzenia, a dokładnie: Ustawa o Prawie Bankowym, o Ochronie Danych Osobowych i Rozporządzenie Ministra Finansów. Na ich podstawie BIK zbiera i przechowuje wpisy o klientach indywidualnych i firmach. Nawet jeśli zobowiązanie zostało spłacone, dane te przechowywane są przez okres od 5 do 12 lat. 

Kto właściwie wysyła dane do BIK? Dane te gromadzone są na podstawie informacji przekazywanych przez banki, instytucje pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy leasingowe i faktoringowe, które współpracują z bankami. To one przekazują do BIK-u informacje o zaciągniętych pożyczkach i aktywnych kredytach. W bazie tej znajdują się także informacje o zakupach na raty czy nawet poświadczonych kredytach innych osób, limitach i debetach na kartach kredytowych czy debetowych. Dane dotyczą zarówno zobowiązań aktywnych, jak i zakończonych, jeśli ich spłata przekroczyła termin 60 dni. Jeśli dany klient lub firma uregulowała swoje zobowiązanie w terminie, informacje o tym fakcie również są przechowywanie w bazach BIK, ale tylko wtedy, gdy klient wyraził na to swoją zgodę. W ten sposób buduje swoją pozytywną historię kredytową, która wpływa na decyzje banków przy kolejnych pożyczkach czy kredytach.

Zobacz również: czy można wyczyścić BIK?

Biuro Informacji Gospodarczej – co to jest?

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej nie jest jedną ogólnopolską instytucją jak w przypadku BIK. W Polsce istnieje kilka biur, które przechowują nieco inne dane. Ogólnie jest to ponownie rejestr dłużników, jednak zobowiązania nie dotyczą produktów finansowych, a np. niezapłaconych faktur.

Podobnie jak BIK, BIG działa na podstawie ustawy o ochronie danych i ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, jest więc instytucją w pełni legalną i podlegającą regulacjom prawnym.

Informacje do BIG przekazują przedsiębiorcy wystawiający rachunki i faktury, firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii, gminy i sądy, wierzyciele wtórni, osoby fizyczne, ale także banki i instytucje pożyczkowe. Różnią się także zbierane dane przez BIG. W nim znajdziesz informacje o niezapłaconych fakturach za zakupy czy niezapłacone rachunki za media lub usługi telekomunikacyjne. Dotyczą one faktur i rachunków, które przekraczają 200 zł w przypadku klientów indywidualnych i 500 zł w przypadku firm. Informacje te mogą dotyczyć produktów i usług z dowolnego sektora gospodarki. Sądy i gminy przekazują do BIG-u m.in. informacje o zaległych alimentach, opłatach sądowych czy grzywnach.

W bazie tej oprócz negatywnych istnieją także pozytywne wpisy o np. regularnych płatnościach, które budują rzetelny wizerunek płatnika.

Jak sprawdzić BIK za darmo?

Informacje pomiędzy BIK i BIG niejednokrotnie są przekazywane bankom podczas procesu weryfikacji historii kredytowej. Dostęp do zgromadzonych w obu bazach informacji mają banki, instytucje pożyczkowe itp. Indywidualni klienci jednak również są w stanie sprawdzić niektóre ze zgromadzonych w tych bazach informacje.

To Ci się przyda: jak sprawdzić, czy ktoś nie wziął na mnie kredytu?

Najczęściej ciekawi nas własna historia kredytowa, którą możemy sprawdzić w BIK. W ten sposób możesz sam określić swoje możliwości na uzyskanie kredytu czy pożyczki lub nawet sprawdzić, czy niektóre ze zobowiązań nie uległy przedawnieniu. Sprawdzanie swoich wpisów w BIK może Cię także uchronić przed oszustwami finansowymi. Dzięki temu możesz znacznie szybciej zareagować, jeśli na Twoje nazwisko zostaną zaciągnięte pożyczki lub kredyty, których Ty sam nie autoryzowałeś. Im szybciej zgłosisz sprawę do odpowiednich instytucji, tym szybciej ograniczysz stres sobie i bliskim, a także unikniesz spraw sądowych ciągnących się latami.

Wpisy w BIK możesz sprawdzić na dwa sposoby. Za uiszczeniem odpowiedniej opłaty masz dostęp do pełnej historii kredytowej i wszystkich wpisów w swojej kartotece. Możesz jednak swoją historię sprawdzić także za darmo. Raz na pół roku po zalogowaniu na swoje konto możesz sprawdzić, czy Twoja historia kredytowa się nie zmieniła, czy jest pozytywna, czy negatywna. Raport, który wówczas dostaniesz, będzie miał ograniczone informacje, jednak wystarczające do tego, aby określić czy wszystko jest w porządku.

BIK i BIG są instytucjami, które zbierają informacje o dłużnikach, ale także o klientach, którzy regularnie opłacają swoje rachunki i zobowiązania. Dane zbierane w tych bazach budują pozytywną lub negatywną historię kredytową, która wpływa na dalsze korzystanie z produktów finansowych i usług z różnych sektorów gospodarczych. Obie instytucje różnią się swoim zakresem działania i zbierają nieco inne dane.