Jakich informacji powinien udzielić pożyczkodawca?

Jakich informacji powinien udzielić pożyczkodawca?

Porady
24 Czerwca 2022
Udostępnij

Każda pożyczka pieniędzy czy to w banku, czy za pośrednictwem instytucji pozabankowej wymaga podpisania umowy. Zanim jednak złożysz na niej swój podpis, koniecznie zapoznaj się z jej warunkami i zawartymi w niej informacjami. Na co jednak zwrócić szczególną uwagę? Skąd wiedzieć, czy pożyczkodawca zawarł w niej wszystkie niezbędne informacje? Sprawdź, o czym powinien poinformować się pożyczkodawca przed podpisaniem umowy.

Jaka ustawa kształtuje treść umowy kredytowej?

Niezależnie od tego, czy chcesz wziąć kredyt gotówkowy na zakup samochodu, szybką pożyczkę na wakacje z rodziną, czy potrzebujesz pozabankowej karty kredytowej na pozabudżetowe wydatki, w każdej sytuacji podpisujesz umowę, która reguluje warunki udzielenia pożyczki i jej spłaty. Chwytliwe hasła takie jak „pożyczka w 5 min”, „pieniądze od ręki” nie powinny zmniejszać naszej czujności przed podpisaniem umowy kredytowej. Zanim złożysz swój podpis, koniecznie zapoznaj się z warunkami umowy, aby zbyt wysokie odsetki lub nieuczciwi pożyczkodawcy nie doprowadzili Cię na skraj bankructwa.

Kształt umowy kredytowej bardzo wyraźnie regulują dwie ustawy. Każda firma pożyczkowa jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących w nich zasad. Warto zapoznać się z ustawą o kredytach konsumenckich z 2011 roku i wszystkich poprawkach, które zostały nałożone w 2016 roku. Dodatkowo ustawa antylichwiarska chroni interesy pożyczkobiorców przed nieuczciwymi firmami pożyczkowymi. W niej również zawarte są zobowiązania pożyczkodawcy, które wpływają na ostateczny kształt umowy kredytowej.

Ustawy ustawami, jednak przed podpisaniem umowy warto również sprawdzić firmę pożyczkową i jej możliwości udzielania pożyczek. Na stronie firmy powinny znaleźć się podstawowe dane jej dotyczące. Aby mogła udzielić Ci pożyczki, musi być spółką kapitałową o opłaconym kapitale zakładowy wynoszącym min. 200 tys. złotych. Reguluje to ustawa antylichwiarska.

Kiedy powinieneś zostać poinformowany o wszystkich warunkach umowy?

Jeszcze przed podjęciem rozmów o pożyczce, wszystkie jej szczegóły powinny być jasno przedłożone na stronie pożyczkodawcy. Pełna oferta pożyczki pozwoli Ci wybrać produkt finansowy najlepiej dopasowany do Twoich możliwości i potrzeb.

Według przepisów każdy konsument chcący zawrzeć umowę kredytową ma prawo do otrzymania formularza informacyjnego, w których zawarte są wszystkie szczegóły danego produktu finansowego. O formularz ten możesz poprosić przed przygotowaniem umowy pożyczkowej.

Ponadto przed podpisaniem właściwej umowy, masz prawo zapoznać się ze wzorem umowy, w której również powinny być zawarte wszelkie prawa i obowiązki pożyczkobiorcy wraz z wysokością wszelkich odsetek, a także kosztów pozaodsetkowych. Dzięki temu możesz na spokojnie zapoznać się z całą treścią umowy, którą masz zamiar podpisać. Co więcej, jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe lub budzi Twoje wątpliwości, możesz prosić o wyjaśnienie wątpliwych punktów umowy. Każdy pożyczkodawca jest zobowiązany do udzielenia Ci wyczerpujących informacji.

Jakie informacje dotyczące pożyczki powinien ujawnić kredytodawca?

Masz przed sobą umowę kredytową rozpisaną na kilka stron. Jak to z umowami bywa, ich język jest bardzo precyzyjny, jednak nie dla wszystkich zrozumiały. Jakich informacji w niej szukać, które z nich są najważniejsze dla przyszłego kredytobiorcy i jakie przede wszystkim pożyczkodawca powinien w niej zawrzeć?

W ofercie samego produktu finansowego powinny znaleźć się już informacje dotyczące:

  • prowizji i oprocentowania pożyczki,
  • RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
  • wysokości raty i całkowitej kwoty pożyczki.

 Co to jest RRSO? Sprawdź

Te informacje są najważniejsze i wpływają bezpośrednio na koszty poniesione przez pożyczkobiorcę. Na ich podstawie możesz wyliczyć, czy dana pożyczka zmieści się w Twoim miesięcznym budżecie i czy nie będziesz mieć problemów z jej spłatą. Ważna jest również informacja o czasie trwania umowy kredytowej.

W dodatkowym formularzu informacyjnym powinny być zawarte informacje dotyczące wybranej przez Ciebie oferty, dopasowanej do Twoich potrzeb i możliwości. Zatem znajdziesz w niej:

  • dane firmy udzielającej pożyczki,
  • wysokość pożyczki, termin jej wypłaty i forma spłaty,
  • koszty kredytu i warunki zobowiązania,
  • skutki niespłacenia pożyczki w terminie,
  • warunki wcześniejszej spłaty, o ile jest możliwa,
  • informacje o możliwości odstąpienia od umowy kredytowej.

Wymienione informacje są najważniejsze i dotyczą bezpośrednio udzielanego kredytu. Każdy pożyczkodawca jest zobowiązany do ich udzielenia. Warto jednak przejrzeć jeszcze umowę na spokojnie, aby wykryć ewentualne ukryte koszty kredytu np. związane z obowiązkowym ubezpieczeniem.

Warto znać swoje prawa i obowiązki przed podpisaniem umowy kredytowej, szczególnie długoterminowej. Przede wszystkim masz prawo pytać zarówno o informacje zatajone dotyczące kredytu, jak i o sprawy dla Ciebie niejasne lub podejrzane. Wówczas masz pewność i jasność co do umowy, którą chcesz zawrzeć z daną firmą pożyczkową lub bankiem.