KNF – czym się zajmuje i za co odpowiada?

KNF – czym się zajmuje i za co odpowiada?

Porady
21 Grudnia 2021
Udostępnij

W każdym państwie kapitalistycznym rynek finansowy jest rozbudowany i odgrywa ważną rolę w gospodarce krajowej. Aby jego działalność nie wiązała się z nadużyciami i była zgodna z prawem obowiązującym na terenie Polski, niezbędna jest działalność organu nadzorującego. Tym właśnie jest KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.

Czym zajmuje się KNF?

KNF powstało na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku. Przejęła ona obowiązki już nieistniejących instytucji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. KNF nie jest organem administracji rządowej, a nadzór nad nią sprawuje Prezes Rady Ministrów. Działalność KNF nie jest finansowana z budżetu państwa a np. z kar nałożonych na instytucje finansowe, opłat za wydawanie interpretacji czy egzaminów na brokera, czy maklera.

Jednak czym właściwie zajmuje się KNF? Jej zadaniem jest głównie nadzór nad rynkiem finansowym. Sprawdza ona czy działalność instytucji finansowych jest zgodna z prawem, tak aby uczestnicy rynku finansowego byli bezpieczni i aby nie dopuścić do nadużyć. Z jednej strony dba o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, a z drugiej wspiera działania prowadzące do jego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności.

Jej zadaniem jest również rozstrzyganie sporów między uczestnikami rynku finansowego. Przy KNF działa sąd polubowny. Aby ochronić interesy uczestników, prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną związaną z funkcjonowaniem rynku finansowego.

Pozostałe działania KNF są jasno określone przez ustawę.

Kto podlega nadzorowi KNF?

Co to właściwie znaczy dla przeciętnego konsumenta produktów finansowych? Kto podlega nadzorowi KNF? Pod nadzorem KNF znajdują się m.in. banki i SKOK-i, firmy inwestycyjne i agenci firm inwestycyjnych, Giełda Papierów Wartościowych czy otwarte fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń, a także powszechne towarzystwa emerytalne. Poza tym KNF nadzoruje:

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • Towarową Giełdę Energii,
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjnymi,
  • podmioty prowadzące obsługę funduszy.

Jeśli zatem chcesz zacząć oszczędzać na swoją emeryturę za pomocą otwartych funduszy emerytalnych bądź zacząć inwestować na rynku papierów wartościowych, warto przyjrzeć się instytucji pośredniczącej. Dzięki nadzorowi KNF możesz być pewien, że poszczególne instytucje działają zgodnie z prawem. W przypadku wykroczeń nakładane są na nie kary finansowe.

Gdzie najczęściej dochodzi do nadużyć finansowych? To wśród instytucji pozabankowych oferujących szybkie pożyczki online najczęściej zdarzają się oszuści naciągający źle poinformowanych konsumentów. Oczywiście tego rodzaju przestępstwa podlegają Kodeksowi Cywilnemu z powodu prywatnego charakteru działalności tych firm. Jednak czy można uniknąć takich sytuacji? Czy działalność pozabankowych instytucji pożyczkowych również podlega nadzorowi Komisji?

Firmy pożyczkowe nie podlegają nadzorowi KNF, jednak od 2017 roku istnieje rejestr instytucji pożyczkowych. Jego istnienie może znacząco zmniejszyć ryzyko nadużyć i oszustw pożyczkowych. Wystarczy, że zanim weźmiesz pożyczkę online – sprawdzisz daną firmę w rejestrze. Wpis do rejestru daje gwarancję, że osoby prowadzące daną firmę nie są karane, a sama firma ma dostatecznie duży kapitał zapewniający bezpieczeństwo korzystania z jej usług.

Jak sprawdzić wpis do KNF?

Obecnie w Internecie istnieje wiele firm pożyczkowych, które udzielają kredytów czy oferują karty kredytowe. Wiele z nich jest firmami oferującymi konkurencyjne produkty finansowe o jasnych i przejrzystych warunkach umowy. Niestety zdarzają się także oszuści, którzy żerują na dużej konkurencyjności i łatwości reklamowania swoich produktów online. Aby nie paść ofiarą tego rodzaju firm, warto przed wypełnieniem wniosku o pożyczkę – sprawdzić obecność firmy w rejestrze KNF.

Jak sprawdzić wpis do KNF? To bardzo proste. Na oficjalnej stronie Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się wyszukiwarka. Po wybraniu odpowiednich kategorii, do których należy dana firma, wystarczy wpisać jej pełną nazwę lub część. Po kliknięciu opcji “szukaj”, powinny wyświetlić się podstawowe informacje o firmie w tym jej pełna nazwa, adres siedziby i NIP. Jeśli odnalazłeś firmę pożyczkową w rejestrze, możesz być pewien, że nie są to oszuści, ani żadna fikcyjna firma chcąca wyłudzić np. Twoje dane osobowe. Przy olbrzymiej ilości konkurencyjnych firm pożyczkowych i łatwości wnioskowania o pożyczkę online, warto zachować czujność, aby nie paść ofiarą oszustów.

Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Dzięki jej działalności unikasz bezprawnych nadużyć ze strony banków czy funduszy inwestycyjnych. Przy KNF działają sądy polubowne, a także rejestr firm pożyczkowych. To właśnie w nim możesz zweryfikować firmę, od której planujesz wziąć pożyczkę online.