Krajowa Instytucja Płatnicza - co to jest i jak działa?

Porady
31 Grudnia 2020
Udostępnij

Krajowa Instytucja Płatnicza to ogólna nazwa dla podmiotów, które mają prawo świadczyć pewne usługi płatnicze. Te są wyszczególnione w Ustawie o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Mowa tu przykładowo o wpłatach i wypłatach gotówki z rachunków płatniczych, przekazach pieniężnych czy dokonywaniu transakcji kartą płatniczą. Warto wiedzieć, że wszystkie Krajowe Instytucje Płatnicze muszą działać pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Usługi płatnicze świadczone przez KIP, czyli jakie?

Usługi płatnicze, które są wyszczególnione w wyżej wspomnianej ustawie to przede wszystkim:

  • świadczenie wszelkich usług związanych z prowadzeniem rachunku płatniczego,
  • wykonanie polecenia zapłaty, transakcji kartą lub polecenia przelewu środkami własnymi,
  • transakcje płatnicze z tytułu udostępnionego klientowi kredytu,
  • wydawanie instrumentów płatniczych,
  • świadczenie przekazów pieniężnych.

Podmiot podlega przepisom Ustawy o usługach płatniczych, chyba że usługi należą do grupy wyjątków. Są to:

transakcje wyłącznie gotówkowe,

dokonywanie transakcji w ramach oznaczonej umowy między dwoma stronami,

  • transporty pieniężne,
  • transakcje dokonywane przez wolontariuszy,
  • transakcje dokonywane za pomocą czeków, weksli, voucherów, przekazów, papierów wartościowych,
  • usługi wspierające świadczenie usług płatniczych,
  • zakup towarów elektronicznych za pomocą instrumentów elektronicznych u dostawców, którzy świadczą inne usługi niż płatnicze.

Jeśli dana instytucja dodatkowo posiada kapitał zakładowy o wartości 125 tysięcy euro (lub równowartości w polskich złotych), ma możliwość wydawania na terytorium Polski pieniądza elektronicznego.

Jaka firma może stać się Krajową Instytucją Płatniczą?

Nie każdy podmiot może świadczyć wyżej wymienione usługi płatnicze. By móc starać się o miano KIP, należy złożyć odpowiedni wniosek do KNF i uzyskać odpowiednią licencję, co samo w sobie nie jest proste. Należy przedstawić plany finansowe na najbliższe trzy lata, system zarządzania ryzykiem i gwarancje bankowe. Instytucja musi także być osobą prawną, czyli np. spółką akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoba zarządzająca nie może być karana i musi mieć wykształcenie związane z zarządzaniem taką instytucją płatniczą.

Cardina oferuje swoim klientom pozabankową kartę kredytową jako Krajowa Instytucja Płatnicza. Daje to gwarancję rzetelności usług i bezpieczeństwa. Nad całym procesem czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. Współpraca z jednym z największych, renomowanych banków – Santanderem, pozwala korzystać z bogatego, wieloletniego doświadczenia w świadczeniu usług finansowych.