Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – czym się różnią?

Kredyt konsumpcyjny a konsumencki – czym się różnią?

Porady
11 Kwietnia 2022
Udostępnij

W ofertach banków i instytucji pozabankowych możesz znaleźć wiele kategorii produktów. Jedne z nich są regulowane prawnie, a o innych ustawa nie wspomina. Taka sytuacja jest m.in. z kredytami konsumpcyjnymi i konsumenckimi. Właściwie jakie różnice zachodzą pomiędzy nimi? O tym wszystkim przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – regulacja prawna

Produkty finansowe udzielane przez banki i instytucje pozabankowe są ściśle regulowane przez prawo. Chronią one pożyczkobiorców przed nadużyciami ze strony instytucji bankowych. Jednocześnie regulują zasady spłaty kredytów, ich wysokości czy celu.

Jedna z najważniejszych ustaw prawnych dla wszystkich zainteresowanych kredytem gotówkowym jest ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Warto jednak wziąć pod uwagę także aktualizacje tej ustawy, które weszły w życie 11 marca 2016 roku, zmieniając nieco zasady ich udzielania.

W ustawie tej reguluje się przede wszystkim zasady kredytu konsumenckiego. Nie pada w niej jednak ani definicja, ani jedno użycie kredytu konsumpcyjnego. Zgodnie z ustaleniami kredyt konsumencki jest udzielany osobie fizycznej, czyli konsumentowi. Z kolei kredyt konsumpcyjny jest kategorią produktów bankowych, które odnoszą się do celu, na które spożytkowane będą pożyczone pieniądze, czyli konsumpcji. Wszystkie kredyty konsumpcyjne udzielane osobie fizycznej są jednocześnie kredytami konsumenckimi i podlegają tym samym normom prawnym. Jak to wygląda w praktyce i jakie różnice zachodzą pomiędzy tymi kredytami według ustawy o kredycie konsumenckim?

Kredyt konsumencki – komu jest udzielany?

Kredyt konsumencki może być udzielany jedynie osobie fizycznej. Może być on wykorzystany na dowolny cel. Przez długi czas zaliczał się do niego także kredyt hipoteczny, jednak obecnie oba produkty są rozdzielane, a ich zasady regulowane są przez osobne ustawy.

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje jego wysokość. Pożyczkodawca może udzielić kredytu na kwotę do 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie. Co jednak ważne kredyt konsumencki mogą udzielać nie tylko banki, ale także Skok-i czy instytucje pozabankowe.

Kredyty konsumenckie są dość szeroką grupą produktów finansowych. Zalicza się do nich kredyty konsolidacyjne, samochodowe, ratalne czy obrotowe.

Ustawa jasno określa także informacje, które powinny znaleźć się w umowie kredytowej. Kredytodawca jest zobowiązany poinformować Cię o oprocentowaniu, dodatkowych opłatach, o całkowitej kwocie do spłaty i RRSO. Maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może przekraczać 7,2%. Z kolei całe koszty pozaodsetkowe niezależnie od czasu trwania kredytu nie mogą być większe niż 45%.

Co to jest RRSO? Sprawdź!

Od umowy kredytowej możesz odstąpić w ciągu 14 dni. Możesz również spłacić cały kredyt przed terminem i liczyć na zwrot prowizji oraz kosztów pozaodsetkowych. Odsetki za opóźnienie spłaty kredytu nie mogą przekraczać 11,2%. Dzięki regulacjom prawnym każdy konsument w sytuacji nadużyć może odnieść się do konkretnej ustawy. Warto zatem sprawdzać dobrze wysokość oprocentowania, aby chronić się przed nieuczciwymi pożyczkodawcami.

Kredyt konsumpcyjny – na co można go wydać?

Kredyt konsumpcyjny jest produktem finansowym, który definiuje się ze względu na cel pożyczki. Jest nim ogólnie przyjęta konsumpcja. Może być to kredyt na sprzęt domowy, wakacje czy wydatki bieżące. Może być on udzielany w formie kredytu gotówkowego, bezgotówkowego, jako limit na koncie czy karcie kredytowej. Jednak jest to produkt udzielany jedynie przez instytucje bankowe, ponieważ reguluje go prawo bankowe. Z tego powodu pozabankowa karta kredytowa, czy karta do płatności internetowych udzielana przez instytucje pozabankowe się do nich nie zaliczają, a zasady ich udzielania są określane przez inną ustawę.

O kredycie konsumpcyjnym nie mówi osobna ustawa, dlatego nieokreślona jest jego wysokość, a także wysokość oprocentowania. Wszystko zależy od oferty danego banku. Od niego również zależą zasady spłaty kredytu, czas trwania czy wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Sytuacja ta wydaje się mocno niebezpieczna dla interesów pożyczkobiorców. Otwiera bowiem nieograniczone możliwości narzucania dodatkowych opłat przez bank. Warto jednak raz jeszcze podkreślić, że każdy kredyt konsumpcyjny udzielany osobie fizycznej jest jednocześnie kredytem konsumenckim. Sytuacja ta zawęża możliwości oferty banku, ponieważ produkt taki podlega wówczas odpowiedniej ustawie regulującej zasady udzielania kredytu konsumenckiego.

Kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny – czy zachodzą pomiędzy nimi znaczące różnice, czy jest to jedynie kwestia nazewnictwa? Największą różnicą są regulacje prawne. Kredyt konsumencki udzielany osobom fizycznym jest regulowany przez ustawę o kredycie konsumenckim, z kolei zasady udzielania kredytu konsumpcyjnego podlegają pod prawo bankowe. Zatem kredyt konsumpcyjny mogą udzielać jedynie banki. Cel obu rodzajów kredytów może być dowolny, a odbiorcą w przypadku kredytu konsumenckiego jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.