Szacowanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa - wszystko co musisz o niej wiedzieć

Porady
10 Stycznia 2022
Udostępnij

Zobowiązania finansowe wobec banków zawsze były kojarzone z czymś niepewnym. Obecnie żyjemy w czasach, w których takie myślenie odeszło do lamusa, a ludzie chętnie korzystają z coraz to nowszych produktów bankowych, jakimi są oferty kredytowe. Jakie są rodzaje kredytów i jak wyliczać zdolność kredytową do każdego z tych produktów? 

Kredyt – czym jest i do jakich celów warto się po niego ubiegać?

Kredyt jest niczym innym jak rodzajem pożyczki udzielanego w konkretnej kwocie. Przy jego przyznawaniu bierze się pod uwagę zdolność kredytową kredytobiorcy. Z kredytem związane jest oprocentowanie będące wynagrodzeniem dla banku za jego udzielenie oraz inne koszty, zabezpieczające wystąpienie określonego ryzyka w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Do dyspozycji mamy różne rodzaje produktów.

Bankowa i pozabankowa karta kredytowa – kwota udzielona przez instytucję finansową, którą możemy swobodnie wykorzystać w dowolnym okresie. Przyznawana jest nam odnawialna linia kredytowa w wysokości ustalanej na podstawie zdolności kredytowej. Zwracając kwotę we właściwym terminie, unikniemy obciążenia odsetkami.

 1. Kredyt hipoteczny – zdecydowanie jeden z najpopularniejszych kredytów udzielanych na zakup lub wybudowanie nieruchomości. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest długoterminowość. Najdłuższy możliwy okres kredytowania trwa 30 lat. Średnia zdolność kredytowa dla tego produktu wynosi około 450 tys. złotych.
 2. Kredyt konsumpcyjny – służy do sfinansowania określonych potrzeb, np. zakupu lodówki, samochodu. Zabezpieczeniem jest dochód kredytobiorcy.
 3. Kredyt konsolidacyjny – udzielany dłużnikom, polegający na połączeniu wszystkich zobowiązań w jeden kredyt.

Warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać każdy z tych produktów, są różne. W przypadku pozabankowej karty kredytowej Cardina wystarczy:

 • posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mieć między 20 a 75 lat,
 • posiadać aktywny telefon komórkowy.

Sprawdź, jaka karta kredytowa będzie dla Ciebie najlepsza!

Zdolność kredytowa – kto może otrzymać kredyt?

Procedura udzielenia kredytu jest dość złożona. W pierwszej kolejności doradca finansowy wypełnia z nami odpowiedni formularz umożliwiający zbadanie zdolności kredytowej. Wskazana jest w nim:

 • kwota, którą kredytobiorca może uzyskać,
 • wysokość rat,
 • informacja o wskaźniku WIBOR, który szacuje, w jakim stopniu może zmieniać się wysokość rat na przestrzeni lat.

Symulacja nie jest gwarancją udzielenia kredytu. Służy ona jedynie zbadaniu sytuacji finansowej kredytobiorcy. Kiedy potencjalny kredytobiorca jest zdecydowany na przyjęcie zobowiązania, podlega on ocenie na podstawie tzw. scoringu. Scoring badający zdolność kredytową to przyznawanie punktów za pomocą narzędzi statystycznych. Wysokość punktów zależy m.in. od:

 • stanu rodzinnego,
 • możliwości uzyskania awansu w pracy,
 • innych zobowiązań kredytobiorcy – np. płaconych alimentów,
 • raportu historii kredytowej BIK.

Najważniejsze jest jednak spełnienie wymogów dotyczących zatrudnienia. Największą zdolność kredytową mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zobowiązanie możemy jednak zaciągnąć, choć w niższej kwocie, po upływie:

 • 3 miesięcy dla umowy o pracę,
 • 6 lub 12 miesięcy dla umowy zlecenia,
 • 12 miesięcy dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Załączenie wszystkich dokumentów potwierdzających warunki zatrudnienia, w tym zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, jest niezbędne do wystawienia przez bank promesy końcowej, będącej gwarantem podpisania umowy o udzielenie określonego kredytu.

Pamiętajmy, że wyliczana dla nas zdolność kredytowa jest różna w każdej instytucji finansowej. Czasem przy jej szacowaniu pod uwagę bierze się bardziej sytuację rodzinną, a czasem ważniejszy jest rodzaj umowy o pracę. Stąd często lepiej jest rozeznać się w ofertach wielu banków i firm pożyczkowych przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaciągnięciu zobowiązania.