jak spłacić kartę kredytową

Jak spłacić kartę kredytową?

Porady
18 Marca 2020
Udostępnij

Karta kredytowa jest bardzo elastyczną i wygodną formą zaciągania zobowiązania, dzięki której mamy możliwość wykorzystania dodatkowych pieniędzy wtedy, kiedy jest nam to potrzebne. W przeciwieństwie do pożyczek czy kredytów udzielana jest odnawialna linia kredytowa, której spłata w odpowiednim terminie nie pociąga żadnych kosztów – nawet odsetek. Wystarczy wiedzieć, jak spłacić kartę kredytową i znać mechanizm jej działania. 

Jak działa zadłużenie karty kredytowej?

W ramach karty kredytowej mamy przyznaną pewną sumę pieniędzy na tzw. odnawialnej linii kredytowej. Oznacza to tyle, że możemy przez cały czas korzystać ze stałej kwoty udzielonej nam pożyczki pomniejszonej o niespłaconą jej część. Jeśli więc mamy przyznaną linię kredytową w wysokości tysiąca złotych i wydamy z niej 500 złotych, to dalej mamy do dyspozycji drugie tyle – do momentu, aż spłacimy nasze zobowiązania. Wtedy ponownie mamy do wykorzystania aż tysiąc złotych. By tak było, a dodatkowo nasza karta kredytowa nie generowała opłat, musimy wiedzieć, jak ją spłacić i pilnować terminów.

Pojęcia związane ze spłatą karty kredytowej:

  • cykl rozliczeniowy,
  • okres bezodsetkowy.

Cykl rozliczeniowy to jeden miesiąc, w którym instytucja wydająca naszą kartę kredytową monitoruje nasze wydatki i je podsumowuje. W efekcie otrzymujemy wyciąg z pełnym rozliczeniem, a także należną kwotą spłaty i terminem, kiedy należy to zrobić. Okres bezodsetkowy to z kolei czas, w którym możemy nasze zobowiązanie spłacić bez ponoszenia żadnych kosztów udzielonej nam pożyczki. Trwa około 60 dni od momentu powstania zobowiązania – nie od zakończenia cyklu rozliczeniowego. Dokładny czas jest zależny od danej firmy udzielającej nam kredytu i koniecznie musimy go znać, jeśli chcemy uniknąć płacenia odsetek. By z niego skorzystać, musimy spłacić w tym terminie całe nasze zadłużenie, a nie jedynie kwotę minimalną, o której poinformuje nas bank.

 Kwota minimalna spłaty karty kredytowej

Kwota minimalna spłaty, o której pisaliśmy wyżej to minimalna suma pieniędzy, którą musimy wpłacić na naszą kartę kredytową. Kwota minimalna zazwyczaj stanowi 5% zadłużenia karty, choć może się nieznacznie różnić w zależności od danej oferty. Musimy jednak pamiętać, że spłata jedynie tej sumy pieniędzy nie sprawi, że nie zapłacimy odsetek.

Spłata karty przed terminem

Kartę kredytową możemy spłacać w dowolnym dla nas terminie przed upływem daty wymagalności. Najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie zadłużenia przed zakończeniem się okresu bezodsetkowego. Tylko wtedy nie zostaną nam naliczone odsetki, o których opowiemy za chwilę.

Odsetki za kartę kredytową

Po upłynięciu okresu bezodsetkowego zostają nam naliczane odsetki od całej kwoty zobowiązania, a nie jedynie od pozostałej.. Są one naliczane do momentu całkowitej spłaty zobowiązania z danego okresu rozliczeniowego. Zwróćmy uwagę, że wydawca karty kredytowej nie będzie się upominał o spłatę, jeśli w terminie zapłaciliśmy kwotę minimalną. Wtedy nasza odnawialna linia kredytowa powiększy się o zapłaconą już sumę.

Jak spłacić kartę kredytową? 

Załóżmy, że jesteśmy już świadomi konieczności spłaty całego zadłużenia w okresie bezodsetkowym. Dalej jednak pozostaje pytanie, jak to zrobić. Pamiętajmy, że mechanizm działania karty kredytowej jest kompletnie inny niż w przypadku standardowego kredytu i nikomu poza nami nie zależy na tym, by spłacić ją w całości w terminie. Stąd próżno szukać automatycznych obciążeń naszego konta osobistego.

Spłata z karty kredytowej z innego konta

Po wydaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu karty kredytowej, jest otwierany dla niej całkowicie osobny rachunek bankowy. Naturalnie mamy do niego wgląd, by móc sprawdzić, ile jeszcze jesteśmy w stanie wydać. Na ten właśnie rachunek należy wpłacać kwotę zadłużenia i naliczane odsetki. Co do zasady więc zawsze musimy przenosić pieniądze między różnymi rachunkami. Nieco łatwiej jest, jeśli mamy kartę kredytową przypisaną do naszego konta osobistego. W jego ramach otwierane jest subkonto, na które musimy dokonywać ręcznie przelewów. Wiele banków oferuje jednak możliwość szybkiego i darmowego przelewania pieniędzy między własnymi rachunkami. Jeśli nasza karta kredytowa jednak została wydana w całkowicie innym banku i nie jest powiązana z naszym kontem osobistym, musimy ją spłacać tak, jakbyśmy wykonywali zwykły przelew. Numer rachunku, na który musimy wpłacić nasze zobowiązanie, zawsze jest podany na otrzymywanym co miesiąc wyciągu.

Spłata karty kredytowej na raty

Kartę kredytową możemy spłacać dowolnie i w dowolnych kwotach, o ile przestrzegamy konieczności zapłaty w terminie kwoty minimalnej (Zobacz poradnik wyjaśniający szczegółowo działanie karty kredytowej). Wpłat możemy dokonywać nawet w trakcie trwania cyklu rozliczeniowego. Nikt nie broni nam korzystania z karty kredytowej i wpłacania codziennie pewnego ułamka dotychczasowego zadłużenia. Jedyny problem możemy napotkać w opłatach za dokonywanie przelewów zewnętrznych w naszym banku. Jeśli nie mamy nieograniczonej liczby darmowych transferów pieniędzy do wykorzystania, możemy ponieść opłaty z tego tytułu. Tego problemu jednak nie mamy, jeśli karta kredytowa została założona w banku, w którym mamy także konto osobiste.

Księgowanie spłaty karty kredytowej

Jeśli rachunek związany z kartą kredytową znajduje się w tym samym banku co konto, z którego dokonujemy spłaty, to zaksięgowanie ma miejsce natychmiast. Wtedy możemy bez problemu wykonywać przelewy nawet w ostatnim dniu okresu bezodsetkowego. Nieco inaczej jest, jeśli spłacamy zadłużenie na rachunek, który znajduje się gdzieś indziej. Data spłaty zobowiązania jest tożsama z datą zaksięgowania na docelowym koncie. Choć z reguły wystarczy wykonać przelew rano, by po południu pieniądze zostały już uznane, to zawsze sprawdźmy w umowie, jaki jest maksymalny czas księgowania. Jeśli przykładowo wynosi on 3 dni, lepiej dokonać spłaty odpowiednio wcześniej. W przeciwnym wypadku mogą nam zostać najpierw naliczone odsetki, o których dowiemy się dopiero w wyciągu za następny okres rozliczeniowy.

Kto spłaca kartę kredytową po śmierci jej właściciela?

W przypadku śmierci właściciela karty kredytowej procedura spłaty dotychczasowych zobowiązań i naliczania opłat nie jest jasno sprecyzowana i zależy od instytucji, która wydała plastik. Konieczne jest jak najszybsze dostarczenie aktu zgonu. Choć opłaty i prowizje zostaną naliczone tylko do dnia śmierci, to odsetki mogą być czasem naliczane w dalszym ciągu. Najprostsza sytuacja ma miejsce, jeśli rachunek kredytowy był objęty ubezpieczeniem. Procedury są różne, ale w rezultacie to Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje całość niespłaconego zadłużenia wraz z odsetkami – na wniosek banku lub spadkobierców. W przeciwnym wypadku do uregulowania zadłużenia zawsze są zobowiązani spadkobiercy. Czasem jednak zdarza się, że nie przyjmują oni spadku, który przechodzi na kolejną osobę. Bank samodzielnie ich szuka i indywidualnie ustala warunki spłaty. Jednak przez cały ten czas mogą być naliczane odsetki, stąd zawsze musimy dokładnie dowiadywać się, jaka jest całkowita kwota spłaty przed przyjęciem spadku.

Mechanizm spłacania karty kredytowej jest prosty i w dużej mierze przypomina dokonywanie standardowych przelewów, które zlecamy co miesiąc. Musimy jednak pamiętać o terminach i ich przestrzegać. 

Teraz już wiesz jak spłacić kartę kredytową w najkorzystniejszy sposób!